اشتراك مطالب
اشتراك مطالب

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه نهم توي امتحانات مطالعات اجتماعي آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعي پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 4 تهران رو براتون مثال زديم :

1) دانشمندان عمر زمين و منظومه شمسي را ................................. سال تخمين زده اند

 

2) رشد منفي جمعيت را توضيح دهيد .

 

3) منظور از حركت وضعي زمين چيست؟

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان مطالعات اجتماعي پايه نهم نوبت اول مدرسه سراي دانش منطقه 4 تهران رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4605/نمونه-سوال-امتحان-مطالعات-اجتماعي-پايه-نهم-نوبت-اول-دي-ماه-مدرسه-سراي-دانش-منطقه-4-تهران.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۱:۳۰ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه نهم توي امتحانات مطالعات اجتماعي آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعي پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 2 تهران رو براتون مثال زديم :

1) سه تفاوت سيارات دروني و بيروني منظومه خورشيدي را بيان كنيد ؟

 

2) كدام كشورهاي زير رشد منفي جمعيت را دارند؟

 

3) اين كوهستان بر اثر كدام عامل بوجود آمده است؟

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان مطالعات اجتماعي پايه نهم نوبت اول مدرسه سراي دانش منطقه 2 تهران رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4604/نمونه-سوال-امتحان-مطالعات-اجتماعي-پايه-نهم-نوبت-اول-دي-ماه-مدرسه-سراي-دانش-منطقه-2-تهران.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۰:۵۱ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه نهم توي امتحانات ادبيات فارسي آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان ادبيات فارسي پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 2 تهران رو براتون مثال زديم :

1) متاع جواني به بازار نيست . " متاع يعني چه؟ "

 

2) عبارت » دائماً يكسان نباشد حال دوران غم مخور « ياد آور كدام ضرب المثل فارسي است ؟

 

3) كيمياي سعادت اثر كيست ؟

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان ادبيات فارسي پايه نهم نوبت اول مدرسه سراي دانش منطقه 2 تهران رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4603/نمونه-سوال-امتحان-ادبيات-فارسي-پايه-نهم-نوبت-اول-دي-ماه-مدرسه-سراي-دانش-منطقه-2-تهران.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۰:۴۰ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه نهم توي امتحانات ادبيات فارسي آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان ادبيات فارسي پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 12 تهران رو براتون مثال زديم :

1) عبارت "به بينندگان، آفريننده را/ نبيني، مرنجان دو بيننده را" را به نثر روان بنويسيد .

 

2) چه بسيارند كساني كه الف دوستي مي زنند. " لاف يعني چه؟ "

 

3) درباره مفهوم » پير« در ادبيات عرفاني، توضيح دهيد.

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان ادبيات فارسي پايه نهم نوبت اول مدرسه سراي دانش منطقه 12 تهران رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4602/نمونه-سوال-امتحان-ادبيات-فارسي-پايه-نهم-نوبت-اول-دي-ماه-مدرسه-سراي-دانش-منطقه-12-تهران.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۰:۳۷ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه نهم توي امتحانات علوم تجربي آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان علوم تجربي پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه شهيد مطهري رو براتون مثال زديم :

1) گاز كربن دي اكسيد در طي فرآيند فتوسنتز افزايش مي يابد . ص (  ) غ (  )

 

2) به عناصر گازي ستون آخر جدول طبقه بندي عناصر................................مي گويند.

 

3) از كدام گاز براي تبديل ميوه هاي نارس به رسيده استفاده مي شود؟

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان علوم تجربي پايه نهم نوبت اول مدرسه شهيد مطهري رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4599/نمونه-سوال-امتحان-علوم-تجربي-پايه-نهم-نوبت-اول-دي-ماه-مدرسه-شهيد-مطهري.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۰:۰۸ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه نهم توي امتحانات ادبيات فارسي آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان ادبيات فارسي پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) دبيرستان پژوهان رو براتون مثال زديم :

1) انسان بايد در گفتگوهاي ديگران خوض ننمايد . ( خوض يعني چه ؟ )

 

2) عبارت » دائماً يكسان نباشد حال دوران غم مخور « ياد آور كدام ضرب المثل فارسي است ؟ 

 

3) چهار مقاله اپر كيست ؟

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان ادبيات فارسي پايه نهم نوبت اول دبيرستان پژوهان رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4601/نمونه-سوال-امتحان-ادبيات-فارسي-پايه-نهم-نوبت-اول-دي-ماه-دبيرستان-پژوهان.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۰:۰۸ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه نهم توي امتحانات علوم تجربي آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان علوم تجربي پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) منطقه عمارلو رو براتون مثال زديم :

1) ذرات تشكيل دهنده شكر مولكول نيست . ص (  ) غ (  )

 

2) جهت جلوگيري از پوسيدگي دندان به خمير دندان عنصر ............... ( فلوئور - كلر ) اضافه مي كنند.

 

3) كدام گاز طبيعي از ميوه هاي رسيده مثل گوجه فرنگي و موز آزاد مي گردد ؟

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان علوم تجربي پايه نهم نوبت اول منطقه عمارلو رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4600/نمونه-سوال-امتحان-علوم-تجربي-پايه-نهم-نوبت-اول-دي-ماه-منطقه-عمارلو.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۰:۰۸ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

همانطور كه در مقاله نتايج دانشگاه آزاد هيوا گفته شده است ، داوطلبان براي مشاهده نتايج خود با داشتن اطلاعات كد دسترسي انتخاب رشته دانشگاه آزاد كه در انتهاي كارنامه اوليه كنكور سراسري قرار گرفته است و كد ملي خود با مراجعه به سايت azmoon.net مي توانند نتايج خود را مشاهده نمايند .

براي مشاهده ويديو اعلام نتايج كنكور سراسري دانشگاه آزاد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/video/380/Results-konkur-Azad-University.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۰:۰۶ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه نهم توي امتحانات علوم تجربي آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان علوم تجربي پايه نهم نوبت اول ( دي ماه ) شماره 2 رو براتون مثال زديم :

1) در حركت يكنواخت بر روي خط راست .................... ثابت است .

 

2) نيرويي كه مانع ادامه حركت جسم متحرك مي شود نيروي اصطكاك .............. نام دارد.

 

3) تركيبات يوني در مجموع از نظر بار الكتريكي خنثي هستند. ص (  ) غ (  )

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان علوم تجربي پايه نهم نوبت اول شماره 2 رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4598/نمونه-سوال-امتحان-علوم-تجربي-پايه-نهم-نوبت-اول-دي-ماه-شماره-2.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۹:۳۴ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
همان طور كه در مقاله انتخاب رشته دكترا هيوا گفته شده است ، داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته دكتري در دوره هاي روزانه ، نوبت دوم ، پيام نور ، پرديس خودگردان و غيرانتفاعي شدند مي توانند در انتخاب رشته دكتري سراسري شركت كنند . داوطلبان جهت اينكار ميابيست ابتدا دفترچه انتخاب رشته كه توسط سازمان سنجش منتشر مي شود را مطالعه كنند و سپس نسبت تكميل فرم انتخاب رشته اقدام نمايند . لازم به ذكر است كه براي تكميل اين فرم نيازي به پرداخت هزينه جداگانه نمي باشد . 
 
براي مشاهده ويديو انتخاب رشته دكترا روي لينك زير كليك كنيد :
 
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۳:۲۲ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
[#VoteTitle#]
[#VTITLE#]
     نتیجه

لینک های تبادلی
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب