اشتراك مطالب
اشتراك مطالب

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه هشتم توي امتحانات ادبيات فارسي آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان ادبيات فارسي پايه هشتم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 12 تهران رو براتون مثال زديم :

1) به نثر روان بنويسيد : بشر ماوراي جلالش نيافت/ بصر، منتهاي جمالش نيافت

2) معني فتوا در ""سرانجام فتواي تاريخي صادر شد"" را بنويسيد 

3) چه برداشتي از مصراع » نام او نور و نشانش روشني« داريد؟

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان ادبيات فارسي پايه هشتم نوبت اول مدرسه سراي دانش منطقه 12 تهران رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4673/نمونه-سوال-امتحان-ادبيات-فارسي-پايه-هشتم-نوبت-اول-دي-ماه-مدرسه-سراي-دانش-منطقه-12-تهران.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۲:۵۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه هشتم توي امتحانات ادبيات فارسي آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان ادبيات فارسي پايه هشتم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه پژوهان رو براتون مثال زديم :

1) به فارسي روان بنويسيد : پرستار امرش همه چيز و كس / بني آدم و مرغ و مور و مگس

2) كلمه "جولاهه " در عبارت "جولاهه اي به وزارت رسيده بود." به چه معني است

3) غلط املايي را در عبارت "به مورچه و كوچكي جسّۀ آن بنگر" بيابيد

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان ادبيات فارسي پايه هشتم نوبت اول مدرسه پژوهان رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4674/نمونه-سوال-امتحان-ادبيات-فارسي-پايه-هشتم-نوبت-اول-دي-ماه-مدرسه-پژوهان.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۰:۲۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه هشتم توي امتحانات مطالعات اجتماعي آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعي پايه هشتم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش حافظ رو براتون مثال زديم :

1) به اموال و دارايي هايي كه وقف ميشوند، .................. ميگويند

2) پرخاشگري و نزاع نتيجه كدام يك از عوامل زير است؟

3) هدف از ايجاد شركت هاي تعاوني چيست؟

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان مطالعات اجتماعي پايه هشتم نوبت اول مدرسه سراي دانش حافظ رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4675/نمونه-سوال-امتحان-مطالعات-اجتماعي-پايه-هشتم-نوبت-اول-دي-ماه-مدرسه-سراي-دانش-حافظ.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۰:۲۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه هشتم توي امتحانات مطالعات اجتماعي آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعي پايه هشتم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سلاله رو براتون مثال زديم :

1) ايران در كدام جهت از قاره آسيا قرار دارد ؟

2) مصرف گرايي به ............ مي انجامد .

3) تنها هنگام حوادث بزرگ بايد به ياري يك ديگر بشتابيم . ص (  ) غ (  )

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان مطالعات اجتماعي پايه هشتم نوبت اول مدرسه سلاله رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4676/نمونه-سوال-امتحان-مطالعات-اجتماعي-پايه-هشتم-نوبت-اول-دي-ماه-مدرسه-سلاله.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۰:۲۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه هشتم توي امتحانات مطالعات اجتماعي آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعي پايه هشتم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سلاله ناحيه 1 كرج رو براتون مثال زديم :

1) بودجه يعني پيش بيني......؟

2) چه عاملي موجب كينه وحس انتقام جويي در ميان قبايل عرب شده بود؟ 

3) مهم ترين وظيفه قوه قضاييه..............................است

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان مطالعات اجتماعي پايه هشتم نوبت اول مدرسه سلاله ناحيه 1 كرج رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4677/نمونه-سوال-امتحان-مطالعات-اجتماعي-پايه-هشتم-نوبت-اول-دي-ماه-مدرسه-سلاله-ناحيه-1-كرج.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۰:۲۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه هشتم توي امتحانات مطالعات اجتماعي آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعي پايه هشتم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 12 تهران رو براتون مثال زديم :

1) قوه ......... همان دولت و سازمان هاي وابسته به دولت است

2) كدام يك از موارد زير در گروه جلوه ها و اشكال تعاون قرار نميگيرد؟

3) شرايط انتخاب رئيس جمهور را بنويسيد.(چهار مورد)

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان مطالعات اجتماعي پايه هشتم نوبت اول مدرسه سراي دانش منطقه 12 تهران رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4678/نمونه-سوال-امتحان-مطالعات-اجتماعي-پايه-هشتم-نوبت-اول-دي-ماه-مدرسه-سراي-دانش-منطقه-12-تهران.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۰:۲۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه هشتم توي امتحانات تفكر و سبك زندگي آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان تفكر و سبك زندگي پايه هشتم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش انقلاب رو براتون مثال زديم :

1) به نظر شما وقتي ما چيزي را زيبا يا زشت مي دانيم، چه عواملي در تعيين نظرمان دخالت داشته اند ؟ با يك مثال توضيح دهيد؟

2) يك سؤال پژوهشي (فرهنگي يا اجتماعي) مطرح كنيد و موارد زير را براي آن بنويسيد:

الف) هدف (يا اهداف) پژوهش:

ب) شيوه ي گردآوري اطلاعات

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان تفكر و سبك زندگي پايه هشتم نوبت اول مدرسه سراي دانش انقلاب رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4650/نمونه-سوال-امتحان-تفكر-و-سبك-زندگي-پايه-هشتم-نوبت-اول-دي-ماه-مدرسه-سراي-دانش-انقلاب.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۰:۲۷ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه هشتم توي امتحانات مطالعات اجتماعي آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعي پايه هشتم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش رسالت رو براتون مثال زديم :

1) رياست قوه مجريه بر اساس قانون بر عهده ي .................. است

2) عمر خليفه دو توسط شورايي كه ابوبكر تعيين كرده بود به خلافت رسيد. ص (  ) غ (  )

3)  حجاز از جمله مناطق كوهستاني واقع در (جنوب غربي - غرب) عربستان است.

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان مطالعات اجتماعي پايه هشتم نوبت اول مدرسه سراي دانش رسالت رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4679/نمونه-سوال-امتحان-مطالعات-اجتماعي-پايه-هشتم-نوبت-اول-دي-ماه-مدرسه-سراي-دانش-رسالت.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۹:۴۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه هشتم توي امتحانات رياضي آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان رياضي پايه هشتم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش انقلاب رو براتون مثال زديم :

1) دو خط عمود بر يك خط، بر هم عمود هستند . ص (  ) غ (  )

2) حاصل تقسيم عدد ۱ بر هر عدد گويا برابر ............................... آن عدد مي باشد

3) دو بردار را مساوي گوييم، هرگاه هم اندازه، ................................ و هم جهت باشد.

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان رياضي پايه هشتم نوبت اول مدرسه سراي دانش انقلاب رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4651/نمونه-سوال-امتحان-رياضي-پايه-هشتم-نوبت-اول-دي-ماه-مدرسه-سراي-دانش-انقلاب.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۵:۵۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه هشتم توي امتحانات رياضي آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان رياضي پايه هشتم نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش ناحيه 3 رو براتون مثال زديم :

1) تنها مضرب اول 7 ، خود 7 مي باشد . ص (  ) غ (  )

2) تعداد اعداد صحيح كمتر از 150 .................... مي باشد .

3) در ................. قطر ها بر هم عمودند ولي مساوي نيستند .

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان رياضي پايه هشتم نوبت اول مدرسه سراي دانش ناحيه 3 رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4652/نمونه-سوال-امتحان-رياضي-پايه-هشتم-نوبت-اول-دي-ماه-مدرسه-سراي-دانش-ناحيه-3.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۰:۲۲ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
[#VoteTitle#]
[#VTITLE#]
     نتیجه

لینک های تبادلی
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 2
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب