آمارهاي ثبت نام آزمون دكتري 98 نشان از كاهش داوطلبان در اين آزمون مي دهد . به نقل از سايتمشاوره تحصيلي هيوا ، در آزمون دكتري سال 98 تعداد 196 هزار و 437 نفر ثبت نام كردند كه از اين تعداد 84 هزار و 380 نفر زن و 112 هزار و 57 نفر مرد بودند . اين در حالي است كه تعداد ثبت نام كنندگان در آزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز سال 98 نسبت به ثبت نام كنندگان اين آزمون در سال 97 تعداد 38 هزار و 269 نفر كمتر است .

 

براي مطالعه متن كامل خبر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvagroup.com/shownews2/2928/بررسي-آماري-آزمون-دكتري-98.html