شهريه دكتري پرديس ارس دانشگاه تبريز در سال 98 اعلام شده است . به نقل از سايت مشاوره تحصيلي هيوا ، مبالغ پرداختي از بابت شهريه شامل هزينه هاي دوره زبان انگليسي . اسكان ، اياب و ذهاب ، تغذيه ، كتاب و ساير هزينه ها نخواهد بود . در صورت انصراف . حذف ترم ، يا اخراج دانشجو مبلغ دريافتي از بابت شهريه تحصيل مسترد نخواهد شد . نحوه پرداخت شهريه دكتري 98 پرديس ارس تبريز بدين شرح است : شهريه تحصيلي قطعي دانشجويان ، هر ساله بر اساس تصميمات هيات امناء دانشگاه مشخص و اعلام مي شود . شهريه تحصيلي در شش قسط مساوي در ابتداي هر نيمسال دريافت خواهد شد .

 

 

براي مطالعه متن كامل خبر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvagroup.com/shownews2/3542/شهريه-دكتري-پرديس-ارس-دانشگاه-تبريز-98---99.html