ثبت نام آزمون اختصاصي دكتري پرديس بين المللي ارس دانشگاه تهران از ميان داوطلبان واجد شرايط تحصيل در مقطع دكتري بر اساس شيوه نامه مصوب دانشگاه تهران براي نيمسال دوم تحصيلي 97 - 98 آغاز شد . به گفته سايت مشاوره تحصيلي هيوا ، پرديس بين المللي ارس دانشگاه  تهران به پيشينه درخشان و موثر دانشگاه  تهران در زمينه آموزش و پژوهش و بر اساس مجوز وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در چارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي سند چشم انداز بيست ساله ، سياست هاي نظام آموزشي عالي كشور و همچنين برنامه هاي استراتژيك دانشگاه در زمينه گسترش فعاليت هاي ملي و بين المللي در دوره هاي تحصيلات تكميلي و با هدف پاسخگويي به تقاضاي داوطلبان و توسعه پژوهش ، از ميان داوطلبان واجد شرايط تحصيل در مقطع دكتري تخصصي ( phd ) ، بر اساس شيوه نامه مصوب دانشگاه تهران دانشجو مي پذيرد .

 

براي مطالعه متن كامل خبر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvagroup.com/shownews2/2782/ثبت-نام-آزمون-اختصاصي-دكتري-پرديس-بين-المللي-ارس-نيمسال-دوم-97---98.html