اشتراك مطالب
اشتراك مطالب

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دوازدهم رشته تجربي توي امتحانات فيزيك 3 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان فيزيك 3 پايه دوازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( خرداد ماه ) منطقه 4 تهران رو براتون مثال زديم :

 

1) خودرويي كه رو به شمال در حركت است ترمز مي كند ، شتاب اين خودرو به سمت .... است .

2) وقي تپ ها هنگام همپوشاني اثر يكديگر را حذف كنند به آن تداخل .... مي گويند. 

3) عقربه تندي سنج خودرو تندي لحظه اي را نشان مي دهد. (درست ، نادرست)؟

 

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوال امتحان فيزيك 3 پايه دوازدهم رشته تجربي نوبت دوم منطقه 4 تهران رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/5094/نمونه-سوال-شبه-امتحان-نهايي-فيزيك-3-پايه-دوازدهم-رشته-تجربي-نوبت-دوم-خرداد-ماه-98-منطقه-4-تهران.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۲۴:۲۷ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

مهلت ثبت نام دكتري بدون آزمون دانشگاه علم و صنعت 98 تمديد شد . بر اساس اعلام اين دانشگاه ،مهلت ثبت نام دكتري بدون آزمون استعدادهاي درخشان سال تحصيلي 98-99 دانشگاه علم و صنعت ايران ، تا تاريخ 1398/2/20 تمديد شد . به نقل از سايت مشاوره تحصيلي هيوا ، همچنين  رشته و گرايش هاي مهندسي عمران – مديريت ساخت ، مهندسي عمران – سازه ، مهندسي عمران – مديريت منابع آب ، مهندسي پزشكي - بيوالكتريك ، به جدول رشته هاي اعلام شده اضافه گرديد . 

 

 

براي مطالعه متن كامل خبر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvagroup.com/shownews2/3096/تمديد-مهلت-ثبت-نام-دكتري-بدون-آزمون-دانشگاه-علم-و-صنعت-98.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۲۲:۴۶ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دوازدهم رشته تجربي توي امتحانات فيزيك 3 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان فيزيك 3 پايه دوازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( خرداد ماه ) استان خوزستان رو براتون مثال زديم :

 

1) اگر برايند نيروهاي وارد بر جسم .......... شود، مي گوييم نيروهاي وارد بر جسم متوازن هستند

2) نيروي مقاومت شاره به بزرگي جسم، ............. بستگي دارد.

3) نوسانگرها مي توانند با اعمال يك نيروي خارجي، با بسامدي غيرازبسامد طبيعي به نوسان درآيند .به چنين نوساني، ....................... گفته مي شود

 

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوال امتحان فيزيك 3 پايه دوازدهم رشته تجربي نوبت دوم استان خوزستان رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/5091/نمونه-سوال-شبه-امتحان-نهايي-فيزيك-3-پايه-دوازدهم-رشته-تجربي-نوبت-دوم-خرداد-ماه-98-استان-خوزستان.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۲۰:۵۷ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دوازدهم رشته تجربي توي امتحانات فيزيك 3 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان فيزيك 3 پايه دوازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( خرداد ماه ) استان ايلام رو براتون مثال زديم :

 

1) شيب خط مماس بر نمودار مكان – زمان برابر سرعت متوسط است. (درست ، نادرست)؟

2) در حركت با شتاب ثابت، اگر شتاب و سرعت هم عالمت باشند حركت تند شونده است. (درست ، نادرست)؟

3) نيرويي كه سبب چرخش ماه به دور زمين مي شود، نيرويي گرانشي است. (درست ، نادرست)؟

 

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوال امتحان فيزيك 3 پايه دوازدهم رشته تجربي نوبت دوم استان ايلام رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/5090/نمونه-سوال-شبه-امتحان-نهايي-فيزيك-3-پايه-دوازدهم-رشته-تجربي-نوبت-دوم-خرداد-ماه-98-استان-ايلام.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۱۳:۲۶ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دوازدهم رشته تجربي توي امتحانات شيمي 3 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان شيمي 3 پايه دوازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( خرداد ماه ) استان البرز رو براتون مثال زديم :

 

1)  با توجه به اينكه فسفر سفيد بر خلاف گاز هيدروژن در هوا و در دماي اتاق مي سوزد انرژي فعال سازي كدام واكنش سوختن بيشتر است ؟

2)  با توجه به اينكه فسفر سفيد بر خلاف گاز هيدروژن در هوا و در دماي اتاق مي سوزد كددام سريعتر مي سوزد؟

3)  چرا الكترون موجود در درياي الكتروني فلز را نمي توان تنها به يك اتم معين در آن نسبت داد ؟

 

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوال امتحان شيمي 3 پايه دوازدهم رشته تجربي نوبت دوم استان البرز رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/5089/نمونه-سوال-شبه-امتحان-نهايي-شيمي-3-پايه-دوازدهم-رشته-تجربي-نوبت-دوم-خرداد-ماه-98-استان-البرز.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۱۱:۱۸ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دوازدهم رشته تجربي توي امتحانات شيمي 3 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان شيمي 3 پايه دوازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( خرداد ماه ) استان همدان رو براتون مثال زديم :

 

1)  گوگرد ترياكسيد SO3 ، يك .............. آرنيوس به شمار ميرود ، زيرا در آب سبب افزايش غلظت يون .................... مي شود 

2)  كلوئيدها ............... نبوده و حاوي تودههاي مولكولي و يوني با اندازههاي متفاوت هستند.​

3)  به هنگام ايجاد خراش بر سطح آهنگالوانيزه ، فلز .................. اكسيد مي شود .

 

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوال امتحان شيمي 3 پايه دوازدهم رشته تجربي نوبت دوم استان همدان رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/5088/نمونه-سوال-شبه-امتحان-نهايي-شيمي-3-پايه-دوازدهم-رشته-تجربي-نوبت-دوم-خرداد-ماه-98-استان-همدان.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۰۸:۰۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دوازدهم رشته تجربي توي امتحانات شيمي 3 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان شيمي 3 پايه دوازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( خرداد ماه ) استان خوزستان رو براتون مثال زديم :

 

1)  رايج ترين روش تهيه ي فلز آلومينيم، استفاده از فرايند ..................... است.

2)   در فرايند آب كاري، جسمي كه آب كاري مي شود به قطب ............................. باتري اتصال دارد.

3)  با توجه ابزار زير: 3 المپ LED ،باتري 3 ولتي، سيم، سوكت، مقاومت 331 اهمي، مداد و كاغذ؛ آزمايشي را طراحي كنيد تا با استفاده از آن بتوان نشان داد كه گرافن رساناي الكتريكي است.

 

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوال امتحان شيمي 3 پايه دوازدهم رشته تجربي نوبت دوم استان خوزستان رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/5087/نمونه-سوال-شبه-امتحان-نهايي-شيمي-3-پايه-دوازدهم-رشته-تجربي-نوبت-دوم-خرداد-ماه-98-استان-خوزستان.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۰۵:۵۷ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دوازدهم رشته تجربي توي امتحانات شيمي 3 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان شيمي 3 پايه دوازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( خرداد ماه ) منطقه 4 تهران رو براتون مثال زديم :

 

1) گرافن گونه شيميايي سه بعدي، شفاف و انعطاف پذير است كه نارساناي الكتريكي مي باشد. (درست ، نادرست) ؟

2)  فلزهاي فعال را مي توان از برقكافت (محلول نمك * نمك مذاب) آنها تهيه كرد. (جواب صحيح را انتخاب كنيد)

3)  به 100 ليتر آب چند گرم هيدروفلوريك اسيد با درصد يونش 4% اضافه كنيم تا PH آن 4.15 شود.

 

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوال امتحان شيمي 3 پايه دوازدهم رشته تجربي نوبت دوم منطقه 4 تهران رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/5086/نمونه-سوال-شبه-امتحان-نهايي-شيمي-3-پايه-دوازدهم-رشته-تجربي-نوبت-دوم-خرداد-ماه-98-منطقه-4-تهران.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۰۳:۲۱ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دوازدهم رشته رياضي توي امتحانات فيزيك 3 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان فيزيك 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم ( خرداد ماه ) منطقه 4 تهران رو براتون مثال زديم :

 

1) خودرويي كه رو به شمال در حركت است ترمز مي كند ، شتاب اين خودرو به سمت .... است .

2) وقي تپ ها هنگام همپوشاني اثر يكديگر را حذف كنند به آن تداخل .... مي گويند. 

3) عقربه تندي سنج خودرو تندي لحظه اي را نشان مي دهد. (درست ، نادرست)؟

 

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوال امتحان فيزيك 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم منطقه 4 تهران رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/5085/نمونه-سوال-شبه-امتحان-نهايي-فيزيك-3-پايه-دوازدهم-رشته-رياضي-نوبت-دوم-خرداد-ماه-98-منطقه-4-تهران.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۵۹:۰۰ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دوازدهم رشته رياضي توي امتحانات فيزيك 3 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان فيزيك 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم ( خرداد ماه )استان خوزستان رو براتون مثال زديم :

 

1) شيب خط مماس بر نمودار مكان - زمان معرف ......... متحرك است . 

2) معادله سرعت - زمان متحركي كه در امتداد محور x  حركت مي كند در SI به صورت V=-4t+2 است . جابه جايي متحرك در بازه زماني صفر تا 4 ثانيه را حساب كنيد .

3) در فرآيند ....... دو هسته سبك با يكديگر تركيب مي شوند و هسته سنگين تري به وجود مي آورند. 

 

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوال امتحان فيزيك 3 پايه دوازدهم رشته رياضي نوبت دوم استان خوزستان رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/5084/نمونه-سوال-شبه-امتحان-نهايي-فيزيك-3-پايه-دوازدهم-رشته-رياضي-نوبت-دوم-خرداد-ماه-98-استان-خوزستان.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۵۶:۱۴ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 3
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب