اشتراك مطالب
اشتراك مطالب

 

دانشگاه آزاد يكي از بزرگترين دانشگاه هايي است كه در مقطع دكتري دانشجو مي پذيرد . شهريه دكتري دانشگاه آزاد 98 - 99 از دو قسمت شهريه ثابت دكتري آزاد 98 و شهريه متغير دكتري آزاد 98 تشكيل شده است . شهريه ثابت در طول دوره تحصيل دانشجوي دكتري در سنوات مجاز تغييري نميكند اما شهريه متغير در هر سال تحصيلي با توجه به عوامل مختلف تغيير مي كند . البته اين دانشگاه به صورت جداگانه هزينه خدمات آموزشي و بيمه حوادث را هر ترم به شهريه اضافه مي كند . بنابر گفته سايت مشاوره انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد هيوا ، اطلاع از شهريه دكتري دانشگاه آزاد 98 - 99 مي تواند تاثير زيادي بر نحوه چينش فرم انتخاب رشته داشته باشد . چون شهريه اين دانشگاه نسبت به ساير دانشگاه هاي سراسري كمي بيشتر است .

 

براي مطالعه متن كامل مقاله روي لينك زير كليك كنيد :

 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۲۲:۵۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

داوطلبان تحصيل در مقطع دكتري دانشگاه هاي سراسري كه در دوره غيرانتفاعي پذيرفته شده اند مي بايست جهت تحصيل شهريه پرداخت كنند . وزارت علوم تعيين شهريه دكتري غيرانتفاعي 98 - 99 را بر عهده دانشگاه نهاده است . از اين رو هر دانشگاه با در نظر گرفتن عوامل مختلفي همچون رتبه علمي دانشگاه و ... جدول شهريه دكتري دانشگاه غيرانتفاعي 98 را در وب سايت رسمي خود منتشر مي كند . بنابر گفته سايت مشاوره انتخاب رشته دكتري هيوا ، شهريه دكتري غيرانتفاعي تقريبا هر سال حداقل 10 و حداكثر 15 درصد نسبت به سال گذشته افزايش مي يابد . لازم به ذكر است كه شهريه دكتري دانشگاه غيرانتفاعي 98 از دو قسمت شهريه ثابت و شهريه متغير تشكيل شده كه شهريه ثابت تا پايان سنوات مجاز تحصيل داوطلب تغييري ندارد اما شهريه متغير همان طور كه از اسمش پيداست ممكن است بنابر صلاح ديد روساي دانشگاه ها افزايش داشته باشد . 

 

 

براي مطالعه متن كامل مقاله روي لينك زير كليك كنيد :

 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۲۲:۴۸ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

داوطلبان تحصيل در مقطع دكتري دانشگاه هاي سراسري كه در پرديس هاي خودگردان پذيرفته شده اند مي بايست جهت تحصيل شهريه پرداخت كنند . وزارت علوم تعيين شهريه دكتري پرديس خودگردان 98 - 99 را بر عهده دانشگاه نهاده است . از اين رو هر دانشگاه با در نظر گرفتن عوامل مختلفي همچون رتبه علمي دانشگاه و ... جدول شهريه دكتري دانشگاه پرديس هاي خودگردان 98 را در وب سايت رسمي خود منتشر مي كند . بنابر گفته سايت مشاوره انتخاب رشته دكتري هيوا ، شهريه دكتري پرديس خودگردان تقريبا هر سال حداقل 10 و حداكثر 15 درصد نسبت به سال گذشته افزايش مي يابد . لازم به ذكر است كه شهريه دكتري پرديس خودگردان 98 از دو قسمت شهريه ثابت و شهريه متغير تشكيل شده كه شهريه ثابت تا پايان سنوات مجاز تحصيل داوطلب تغييري ندارد اما شهريه متغير همان طور كه از اسمش پيداست ممكن است بنابر صلاح ديد روساي دانشگاه ها افزايش داشته باشد . 

 

 

براي مطالعه متن كامل مقاله روي لينك زير كليك كنيد :

 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۲۲:۳۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

 

داوطلبان تحصيل در مقطع دكتري دانشگاه هاي سراسري كه در دانشگاه پيام نور پذيرفته شده اند مي بايست جهت تحصيل شهريه پرداخت كنند . وزارت علوم تعيين شهريه دكتري پيام نور 98 - 99 را بر عهده دانشگاه نهاده است . از اين رو هر دانشگاه با در نظر گرفتن عوامل مختلفي همچون رتبه علمي دانشگاه و ... جدول شهريه دكتري دانشگاه پيام نور 98 را در وب سايت رسمي خود منتشر مي كند . بنابر گفته سايت مشاوره انتخاب رشته دكتري هيوا ، شهريه دكتري دانشگاه پيام نور تقريبا هر سال حداقل 10 و حداكثر 15 درصد نسبت به سال گذشته افزايش مي يابد . لازم به ذكر است كه شهريه دكتري پيام نور 98 از دو قسمت شهريه ثابت و شهريه متغير تشكيل شده كه شهريه ثابت تا پايان سنوات مجاز تحصيل داوطلب تغييري ندارد اما شهريه متغير همان طور كه از اسمش پيداست ممكن است بنابر صلاح ديد روساي دانشگاه ها افزايش داشته باشد . 

 

 

براي مطالعه متن كامل مقاله روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4306/شهريه-دكتري-شبانه-98---99.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۲۲:۲۲ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

داوطلبان تحصيل در مقطع دكتري دانشگاه هاي سراسري كه در دوره نوبت دوم يا همان شبانه پذيرفته شده اند مي بايست جهت تحصيل شهريه پرداخت كنند . وزارت علوم تعيين شهريه دكتري شبانه 98 - 99 را بر عهده دانشگاه نهاده است . از اين رو هر دانشگاه با در نظر گرفتن عوامل مختلفي همچون رتبه علمي دانشگاه و ... جدول شهريه دكتري شبانه 98 را در وب سايت رسمي خود منتشر مي كند . بنابر گفته سايت مشاوره انتخاب رشته دكتري هيوا ، شهريه دكتري نوبت دوم تقريبا هر سال حداقل 10 و حداكثر 15 درصد نسبت به سال گذشته افزايش مي يابد . لازم به ذكر است كه شهريه دكتري شبانه 98 از دو قسمت شهريه ثابت و شهريه متغير تشكيل شده كه شهريه ثابت تا پايان سنوات مجاز تحصيل داوطلب تغييري ندارد اما شهريه متغير همان طور كه از اسمش پيداست ممكن است بنابر صلاح ديد روساي دانشگاه ها افزايش داشته باشد . 

 

 

براي مطالعه متن كامل مقاله روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/1469/شهريه-دكتري-شبانه-غيرانتفاعي-پيام-نور-پرديس-خودگردان.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۲۲:۰۸ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

وزارت علوم تعيين شهريه دكتري دانشگاه هاي سراسري را بر عهده داوطلبان نهاده است . يعني مسئولان دانشگاه ها شهريه دكتري نوبت دوم 98 ، شهريه دكتري پرديس خودگردان 98 و شهريه دكتري غيرانتفاعي 98 را براي هر دانشگاه با توجه به عوامل مختلفي مانند رتبه علمي ، اساتيد و هيئت علمي و .. تعيين كرده و در وب سايت رسمي خود منتشر مي كنند . اما شهريه دكتري دانشگاه پيام نور 98 به صورت يكپارچه براي همه واحد هاي آن اعلام خواهد شد . به نقل از سايت مشاوره انتخاب رشته دكتري هيوا ، شهريه هاي دكتري دانشگاه هاي سراسري تقريبا 10 تا 15 درصد نسبت به شهريه هاي سال گذشته افزايش يافته است . لازم به ذكر است كه شهريه دكتري سراسري از دو قسمت شهريه ثابت و شهريه متغير تشكيل شده كه شهريه ثابت تا پايان سنوات مجاز تحصيل داوطلب تغييري ندارد اما شهريه متغير همان طور كه از اسمش پيداست ممكن است بنابر صلاح ديد روساي دانشگاه ها افزايش داشته باشد . 

 

 

براي مطالعه متن كامل مقاله روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/1474/شهريه-دكتري-دانشگاه-آزاد.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۲۲:۰۶ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

دانشگاه آزاد يكي از بزرگترين دانشگاه هايي است كه در مقطع دكتري دانشجو مي پذيرد . شهريه دكتري دانشگاه آزاد از دو قسمت شهريه ثابت دكتري دانشگاه آزاد 98 و شهريه متغير دكتري دانشگاه آزاد 98 تشكيل شده است . شهريه ثابت در طول دوره تحصيل دانشجوي دكتري در سنوات مجاز تغييري نميكند اما شهريه متغير در هر سال تحصيلي با توجه به عوامل مختلف تغيير مي كند . البته اين دانشگاه به صورت جداگانه هزينه خدمات آموزشي و بيمه حوادث را هر ترم به شهريه اضافه مي كند . بنابر گفته سايت مشاوره انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد هيوا ، اطلاع از شهريه دكتري دانشگاه آزاد 98 - 99 مي تواند تاثير زيادي بر نحوه چينش فرم انتخاب رشته داشته باشد .

 

براي مطالعه متن كامل مقاله روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4313/شهريه-دكتري-دانشگاه-آزاد-98---99.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۲۱:۴۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
مركز سنجش پزشكي براي انتخاب رشته كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98 بازه زماني مشخصي در نظر گرفته و در سايت sanjeshp.ir به اطلاع داوطلبان مي رساند . با توجه به كوتاه بودن زمان انتخاب رشته ارشد علوم پزشكي شاهد ارسال درخواست هايي مبني بر تمديد مهلت انتخاب رشته كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98 خواهيم بود . به نقل از سايت مشاوره كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت هيوا در صورت تمديد مهلت انتخاب رشته ارشد پزشكي 98 از سوي مركز سنجش پزشكي امكان تكميل فرم انتخاب رشته براي داوطلبان جامانده از اين مرحله فراهم خواهد شد . با توجه به پيش بيني هاي صورت گرفته زمان انتخاب رشته كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98 حدودا در نيمه اول مرداد ماه بوده و تمديد اين مهلت بلافاصله پس از اتمام زمان انتخاب رشته اعلام مي شود . 
براي مطالعه متن كامل اين مقاله روي لينك زير كليك كنيد :
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۱۷:۲۲ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
پس از برگزاري كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت نتايج اوليه اين آزمون در سايت مركز سنجش پزشكي اعلام شده و امكان انتخاب رشته محل هاي كارشناسي ارشد علوم پزشكي را براي داوطلبان مجاز فراهم مي كند . در واقع با انتشار نتايج اوليه كارشناسي ارشد وزارت بهداشت رتبه و تراز اكتسابي داوطلبان به همراه وضعيت مجاز بودن آن ها مشخص مي شود . به استناد سايت مشاوره كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت هيوا پس از تعيين زمان اعلام نتايج اوليه ارشد وزارت بهداشت 98 امكان دريافت كارنامه داوطلبان در سايت sanjeshp.ir فراهم مي شود . متقاضيان پس از مراجعه به سايت مذكور و درج كد رهگيري ثبت نام مي توانند كارنامه اوليه ارشد پزشكي 98 را دريافت نمايند . 
براي مطالعه متن كامل اين مقاله روي لينك زير كليك كنيد :
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۱۷:۲۲ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
پس از اعلام نتايج اوليه كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98 داوطلبان مي بايست كارنامه خود را مورد بررسي قرار داده و در صورت مجاز بودن در انتخاب رشته ارشد علوم پزشكي 98 شركت نمايند . به نقل از سايت مشاوره كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت هيوا متقاضيان براي آشنايي با نحوه انتخاب رشته كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98 ملزم به مطالعه دقيق دفترچه انتخاب رشته مي باشند . هم زمان با آغاز انتخاب رشته كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98 دفترچه راهنماي اين مرحله در سايت sanjeshp.ir منتشر شده و نحوه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98 را به اطلاع داوطلبان مي رساند . متقاضيان پس از استخراج رشته محل هاي مورد علاقه خود از دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98 و اولويت بندي آن ها مي توانند فرم اينترنتي مربوطه را تكميل نموده و با دريافت كد رهگيري مراحل انتخاب رشته ارشد پزشكي 98 را به اتمام برسانند . 
براي مطالعه متن كامل اين مقاله روي لينك زير كليك كنيد :
 
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۱۷:۰۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب