اشتراك مطالب
اشتراك مطالب

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دهم رشته رياضي توي امتحانات فيزيك 1 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان فيزيك 1 پايه دهم رشته رياضي نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 6 تهران رو براتون مثال زديم :

1)با طرح آزمايشي اثر ناخالصي بر نيروي بين مولكولي را بيان كنيد

2)علم نانو را توضيح دهيد .

3)تغييرات انرژي پتانسيل گرانشي به محل مبدا بستگي دارد. ص (  ) غ (  )

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان فيزيك 1 پايه دهم رشته رياضي نوبت اول مدرسه سراي دانش منطقه 6 رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4397/نمونه-سوال-امتحان-فيزيك-1-پايه-دهم-رشته-رياضي-نوبت-اول-دي-ماه-دبيرستان-سراي-دانش-منطقه-6-تهران-با-پاسخنامه-تشريحي.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۱:۲۰ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دهم رشته رياضي توي امتحانات رياضي 1 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان رياضي 1 پايه دهم رشته رياضي نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش شماره 2 رو براتون مثال زديم :

1)جمله ي پنجم يك دنباله ي حسابي برابر 11 و مجموع 14 جمله ي اول آن برابر 294 مي باشد مجموع بيست جمله ي اول آن كدام است

2)براي از بين بردن ذرات معلق در يك محلول، آن را از صافي هايي عبور مي دهيم اگر در اثر عبور از هر صافي ميزان ذرات موجود نصف شود كمترين مقدار صافي مورد نياز براي آنكه ميزان ذرات معلق موجود در محلول حداقل 90 درصد كاهش يابد چقدر مي باشد

3)مثلث ABC با رئوس (A (1 , -1) و (B(3 , -5 و (C(7 , 3 مفروض است ، طول ارتفاع A را بيابيد .

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان رياضي 1 پايه دهم رشته رياضي نوبت اول مدرسه سراي دانش شماره 2 رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4396/نمونه-سوال-امتحان-رياضي-1-پايه-دهم-رشته-رياضي-نوبت-اول-دي-ماه-دبيرستان-سراي-دانش-شماره-2-با-پاسخنامه-تشريحي.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۰:۰۴ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دهم رشته رياضي توي امتحانات رياضي 1 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان رياضي 1 پايه دهم رشته رياضي نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش شماره 1 رو براتون مثال زديم :

1) متناهي يا نامتناهي بودن مجموعه هاي زير را مشخص كنيد .

2)روي يك دايره مثلثاتي محل دقيق زاويه 235- درجه را مشخص كنيد .

3)معادلات درجه دوم زير را به روش خواسته شده حل كنيد .

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان رياضي 1 پايه دهم رشته رياضي نوبت اول مدرسه سراي دانش شماره 1 رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4395/نمونه-سوال-امتحان-رياضي-1-پايه-دهم-رشته-رياضي-نوبت-اول-دي-ماه-دبيرستان-سراي-دانش-شماره-1.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۹:۵۸ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دهم رشته رياضي توي امتحانات رياضي 1 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان رياضي 1 پايه دهم رشته رياضي نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 12 تهران رو براتون مثال زديم :

1)در شكل زير با استفاده از نسبتهاي مثلثاتي مقدار را به دست آوريد

2)مقدار عددي عبارت زير را به دست آوريد.

3)با استفاده از اتحادها، حاصل ضرب هاي زير را به دست آوريد

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان رياضي 1 پايه دهم رشته رياضي نوبت اول مدرسه سراي دانش منطقه 12 رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4394/نمونه-سوال-امتحان-رياضي-1-پايه-دهم-رشته-رياضي-نوبت-اول-دي-ماه-دبيرستان-سراي-دانش-منطقه-12-تهران-با-پاسخنامه-تشريحي.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۹:۵۷ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دهم رشته رياضي توي امتحانات رياضي 1 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان رياضي 1 پايه دهم رشته رياضي نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 6 تهران رو براتون مثال زديم :

1)اجتماع دو مجموعه نامتناهي، ................................ است. 

2)درستي يا نادرستي گزاره هاي زير را تعيين كنيد.

3)اگر طول مستطيلي دو برابر عرض آن و مساحت آن 200 سانتي متر مربع باشد، طول و عرض مستطيل را بيابيد. 

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان رياضي 1 پايه دهم رشته رياضي نوبت اول مدرسه سراي دانش منطقه 6 رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4393/نمونه-سوال-امتحان-رياضي-1-پايه-دهم-رشته-رياضي-نوبت-اول-دي-ماه-دبيرستان-سراي-دانش-منطقه-6-تهران-با-پاسخنامه-تشريحي.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۹:۴۱ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دهم رشته رياضي توي امتحانات رياضي 1 آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان رياضي 1 پايه دهم رشته رياضي نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 3 تهران رو براتون مثال زديم :

1)متناهي يا نامتناهي بودن مجموعه هاي زير را مشخص كنيد.

2)با استفاده از اتحادها طرف دوم تساوي هاي زير را بنويسيد

3)با فرض با معني بودن هر كسر،درستي تساوي مقابل را بررسي كنيد.

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان رياضي 1 پايه دهم رشته رياضي نوبت اول مدرسه سراي دانش منطقه 3 رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4392/نمونه-سوال-امتحان-رياضي-1-پايه-دهم-رشته-رياضي-نوبت-اول-دي-ماه-دبيرستان-سراي-دانش-منطقه-3-تهران-با-پاسخنامه-تشريحي.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۹:۰۳ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
بر اساس آيين نامه پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد 98 دانشگاه هاي سراسري مي بايست بخشي از ظرفيت دوره هاي روزانه و غيرانتفاعي خود را به دانشجويان ممتاز كارشناسي اختصاص دهند . از اين رو در طول سال تحصيلي فراخوان هايي از سوي اين دانشگاه ها منتشر شده و ضمن اعلام شرايط ثبت نام بدون كنكور كارشناسي ارشد 98 بازه زماني مشخصي را براي ثبت نام متقاضيان واجد شرايط فراهم مي كند . به نقل از سايت مشاوره كنكور كارشناسي ارشد هيوا دانشجويان دوره كارشناسي كه پس از 6 نيمسال تحصيلي با گذراندن سه چهارم واحدهاي درسي به لحاظ ميانگين كل ، جزو 15 درصد برتر دانشجويان هم ورودي و هم رشته خود باشند ضمن مطالعه شرايط اختصاصي دانشگاه مورد نظر مي توانند براي ثبت نام بدون آزمون ارشد 98 اقدام نمايند . 
براي مطالعه متن كامل اين مقاله روي لينك زير كليك كنيد :
 
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۸:۵۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
پس از اتمام زمان انتخاب رشته كارشناسي ارشد 98 نوبت به بررسي اولويت هاي انتخابي داوطلبان مي رسد . سازمان سنجش پس از بررسي فرم انتخاب رشته متقاضيان ، نتايج نهايي كارشناسي ارشد 98 را منتشر كرده و محل قبولي آن ها را اعلام مي كند . به نقل از سايت مشاوره انتخاب رشته كارشناسي ارشد هيوا متقاضيان مي توانند در دهه اول شهريور ماه نسبت به مشاهده نتايج نهايي ارشد سراسري 98 اقدام نمايند . بدين منظور كافي است در زمان اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد 98 به سايت سازمان سنجش به آدرس sanjesh.org مراجعه كرده و با وارد كردن اطلاعات ثبت نامي وارد ميز كار خود شوند . در اين صفحه امكان مشاهده نتايج نهايي داوطلب فراهم مي شود . 
براي مطالعه متن كامل اين مقاله روي لينك زير كليك كنيد :
 
 
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۸:۵۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
نتايج كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 98 در دو مرحله منتشر شده و به اطلاع داوطلبان مي رسد . در مرحله اول متقاضيان پس از دريافت كارنامه اوليه كارشناسي ارشد وضعيت مجاز بودن خود را براي انتخاب رشته محل هاي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بررسي كرده و در صورت واجد شرايط بودن در انتخاب رشته كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 98 شركت مي كنند . در مرحله دوم نيز نتايج انتخاب رشته داوطلبان منتشر شده و طي آن محل قبولي داوطلب تعيين مي گردد . به استناد سايت مشاوره انتخاب رشته كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد هيوا داوطلبان براي اطلاع از زمان اعلام نتايج كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 98 بايد پيگير اخبار و اطلاعيه هاي مربوط باشند . نتايج اوليه اين آزمون در خرداد ماه و در سايت سازمان سنجش منتشر مي شود . اما نحوه انتشار نتايج ارشد دانشگاه آزاد 98 در مرحله دوم بستگي به شرايط و تصميمات سازمان سنجش دارد . سال گذشته اين نتايج در نيمه دوم شهريور ماه اعلام شده و بر روي سايت سازمان سنجش قرار گرفت اما در صورت تغييرات احتمالي امكان انتشار آن در سايت azmoon.org نيز وجود دارد . 
براي مطالعه متن كامل اين مقاله روي لينك زير كليك كنيد :
 
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۸:۴۱ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه شما دانش آموزاي پايه دهم رشته تجربي توي امتحانات آمادگي دفاعي آمادگي بيشتري داشته باشين يه سري نمونه سوال اينجا براتون آماده كرديم . تو اين قسمت چند تا از سوالاي نمونه سوال امتحان آمادگي دفاعي پايه دهم رشته تجربي نوبت اول ( دي ماه ) مدرسه سراي دانش منطقه 12 تهران رو براتون مثال زديم :

1)مفهوم امنيت را تعريف كنيد.

2) انواع تهديد رانام ببريد و يكي را توضيح دهيد.

3) در تهاجم فرهنگي آنچه مهم است ........ و .......... و ........ .هدف ميباشد. 

اگر مايليد كه مابقي نمونه سوالات امتحان آمادگي دفاعي پايه دهم رشته تجربي نوبت اول مدرسه سراي دانش منطقه 12 رو مطالعه كنيد روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4377/نمونه-سوال-امتحان-آمادگي-دفاعي-پايه-دهم-رشته-تجربي-نوبت-اول-دي-ماه-دبيرستان-سراي-دانش-منطقه-12-تهران-با-پاسخنامه-تشريحي.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۸ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۱:۳۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب