اشتراك مطالب
اشتراك مطالب

سازمان سنجش بعد از برگزاري آزمون دكتري مهندسي معدن فرآوري مواد معدني ، دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دكتري مهندسي معدن فرآوري مواد معدني را در سايت خود به آدرس sanjesh.org منتشر مي كند . همه داوطلبان مي توانند ابتدا دفترچه سوالات آزمون دكتري مهندسي معدن فرآوري مواد معدني را دانلود كرده ، سپس پاسخنامه كليدي آزمون دكتري مهندسي معدن فرآوري مواد معدني را پيدا كرده و درصد هاي تقريبي خود را براي دروس زبان انگليسي ، استعداد تحصيلي و دروس تخصصي محاسبه كنند . به گفته سايت مشاوره انتخاب رشته دكتري هيوا ، داوطلبان مي توانند با استفاده از درصد هاي تقريبي ، تراز خود را تخمين بزنند . اين كار به داوطلبان كمك مي كند تا از محدوده شانس دعوت به مصاحبه خود مطلع شوند و انتخاب رشته اگاهانه تري داشته باشند . 

 

 

براي مطالعه متن كامل مقاله روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/blog/9326/دفترچه-سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-دكتري-مهندسي-معدن-فرآوري-مواد-معدني.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۴۳:۱۸ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

سازمان سنجش بعد از برگزاري آزمون دكتري مهندسي معدن اكتشاف ، دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دكتري مهندسي معدن اكتشاف را در سايت خود به آدرس sanjesh.org منتشر مي كند . همه داوطلبان مي توانند ابتدا دفترچه سوالات آزمون دكتري مهندسي معدن اكتشاف را دانلود كرده ، سپس پاسخنامه كليدي آزمون دكتري مهندسي معدن اكتشاف را پيدا كرده و درصد هاي تقريبي خود را براي دروس زبان انگليسي ، استعداد تحصيلي و دروس تخصصي محاسبه كنند . به گفته سايت مشاوره انتخاب رشته دكتري هيوا ، داوطلبان مي توانند با استفاده از درصد هاي تقريبي ، تراز خود را تخمين بزنند . اين كار به داوطلبان كمك مي كند تا از محدوده شانس دعوت به مصاحبه خود مطلع شوند و انتخاب رشته اگاهانه تري داشته باشند . 

 

 

براي مطالعه متن كامل مقاله روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/blog/9327/دفترچه-سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-دكتري-مهندسي-معدن-اكتشاف.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۳۲:۵۴ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

سازمان سنجش بعد از برگزاري آزمون دكتري مهندسي هوافضا سازه هاي هوايي ، دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دكتري مهندسي هوافضا سازه هاي هوايي را در سايت خود به آدرس sanjesh.org منتشر مي كند . همه داوطلبان مي توانند ابتدا دفترچه سوالات آزمون دكتري مهندسي هوافضا سازه هاي هوايي را دانلود كرده ، سپس پاسخنامه كليدي آزمون دكتري مهندسي هوافضا سازه هاي هوايي را پيدا كرده و درصد هاي تقريبي خود را براي دروس زبان انگليسي ، استعداد تحصيلي و دروس تخصصي محاسبه كنند . به گفته سايت مشاوره انتخاب رشته دكتري هيوا ، داوطلبان مي توانند با استفاده از درصد هاي تقريبي ، تراز خود را تخمين بزنند . اين كار به داوطلبان كمك مي كند تا از محدوده شانس دعوت به مصاحبه خود مطلع شوند و انتخاب رشته اگاهانه تري داشته باشند . 

 

براي مطالعه متن كامل مقاله روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/blog/9328/دفترچه-سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-دكتري-مهندسي-هوافضا-سازه-هاي-هوايي.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۲۹:۳۸ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

سازمان سنجش بعد از برگزاري آزمون دكتري مكانيك جامدات ، دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دكتري مكانيك جامدات را در سايت خود به آدرس sanjesh.org منتشر مي كند . همه داوطلبان مي توانند ابتدا دفترچه سوالات آزمون دكتري مكانيك جامدات را دانلود كرده ، سپس پاسخنامه كليدي آزمون دكتري مكانيك جامدات را پيدا كرده و درصد هاي تقريبي خود را براي دروس زبان انگليسي ، استعداد تحصيلي و دروس تخصصي محاسبه كنند . به گفته سايت مشاوره انتخاب رشته دكتري هيوا ، داوطلبان مي توانند با استفاده از درصد هاي تقريبي ، تراز خود را تخمين بزنند . اين كار به داوطلبان كمك مي كند تا از محدوده شانس دعوت به مصاحبه خود مطلع شوند و انتخاب رشته اگاهانه تري داشته باشند . 

 

براي مطالعه متن كامل مقاله روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/blog/9330/دفترچه-سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-دكتري-مكانيك-جامدات.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۲۶:۱۴ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

سازمان سنجش بعد از برگزاري آزمون دكتري نقشه برداري سيستم اطلاعات مكاني ، دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دكتري نقشه برداري سيستم اطلاعات مكاني را در سايت خود به آدرس sanjesh.org منتشر مي كند .همه داوطلبان مي توانند ابتدا دفترچه سوالات آزمون دكتري نقشه برداري سيستم اطلاعات مكاني را دانلود كرده ، سپس پاسخنامه كليدي آزمون دكتري نقشه برداري سيستم اطلاعات مكاني را پيدا كرده و درصد هاي تقريبي خود را براي دروس زبان انگليسي ، استعداد تحصيلي و دروس تخصصي محاسبه كنند . به گفته سايت مشاوره انتخاب رشته دكتري هيوا ، داوطلبان مي توانند با استفاده از درصد هاي تقريبي ، تراز خود را تخمين بزنند . اين كار به داوطلبان كمك مي كند تا از محدوده شانس دعوت به مصاحبه خود مطلع شوند و انتخاب رشته اگاهانه تري داشته باشند . 

 

براي مطالعه متن كامل مقاله روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/blog/9331/دفترچه-سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-دكتري-مهندسي-نقشه-برداري-سيستم-اطلاعات-مكاني.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۲۳:۱۰ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

سازمان سنجش بعد از برگزاري آزمون دكتري مهندسي نقشه برداري فتوگرامتري ، دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دكتري مهندسي نقشه برداري فتوگرامتري را در سايت خود به آدرس sanjesh.org منتشر مي كند .همه داوطلبان مي توانند ابتدا دفترچه سوالات آزمون دكتري مهندسي نقشه برداري فتوگرامتري را دانلود كرده ، سپس پاسخنامه كليدي آزمون دكتري مهندسي نقشه برداري فتوگرامتري را پيدا كرده و درصد هاي تقريبي خود را براي دروس زبان انگليسي ، استعداد تحصيلي و دروس تخصصي محاسبه كنند . به گفته سايت مشاوره انتخاب رشته دكتري هيوا ، داوطلبان مي توانند با استفاده از درصد هاي تقريبي ، تراز خود را تخمين بزنند . اين كار به داوطلبان كمك مي كند تا از محدوده شانس دعوت به مصاحبه خود مطلع شوند و انتخاب رشته اگاهانه تري داشته باشند . 

 

براي مطالعه متن كامل مقاله روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/blog/9332/دفترچه-سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-دكتري-مهندسي-نقشه-برداري-فتوگرامتري.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۲۰:۳۳ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

سازمان سنجش بعد از برگزاري آزمون دكتري مهندسي عمران محيط زيست ، دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دكتري مهندسي عمران محيط زيست را در سايت خود به آدرس sanjesh.org منتشر مي كند . همه داوطلبان مي توانند ابتدا دفترچه سوالات آزمون دكتري مهندسي عمران محيط زيست را دانلود كرده ، سپس پاسخنامه كليدي آزمون دكتري مهندسي عمران محيط زيست را پيدا كرده و درصد هاي تقريبي خود را براي دروس زبان انگليسي ، استعداد تحصيلي و دروس تخصصي محاسبه كنند . به گفته سايت مشاوره انتخاب رشته دكتري هيوا ، داوطلبان مي توانند با استفاده از درصد هاي تقريبي ، تراز خود را تخمين بزنند . اين كار به داوطلبان كمك مي كند تا از محدوده شانس دعوت به مصاحبه خود مطلع شوند و انتخاب رشته اگاهانه تري داشته باشند . 

 

براي مطالعه متن كامل مقاله روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvagroup.com/blog/9333/دفترچه-سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-دكتري-مهندسي-عمران-محيط-زيست.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۱۸:۰۰ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

دانشگاه شهركرد براي سال 98 دانشجوي دكتري بدون آزمون مي پذيرد . به نقل از سايت مشاوره آزمون دكتري هيوا ، قسمتي از جزئيات فراخوان پذيرش دكتري بدون آزمون دانشگاه شهركرد در سال 98 بدين شرح است : بر اساس آئين نامه استعدادهاي درخشان به شماره ۶۷۲۷۲/۲۱مورخ ۹۳/۴/۱۸  و اصلاحيه ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ و ساير ابلاغيه هاي اصلاحي و شيوه نامه مصوب دانشگاه به اطلاع دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه اي ( از دانشگاه شهركرد و نيز ساير دانشگاه ها ) كه متقاضي پذيرش در مقطع دكتري ( Ph.D ) رشته هاي تحصيلي مندرج درانتهاي اين اطلاعيه براي نيمسال اول ۹۹-۹۸ باشند ، مي رساند ضمن مطالعه دقيق موارد ذيل و رعايت آنها ، نسبت به تكميل مدارك لازم  و ارسال پستي آنها و يا تحويل مستقيم به كارشناس دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شهركرد ( خانم طاهري ) ، اقدام نمايند . فقط  مدارك كاملي كه تا تاريخ ۹۸/۲/۲۵ دريافت شوند قابل بررسي خواهند بود و پس از آن امكان  بررسي درخواست متقاضيان وجود نخواهد داشت .   

 

براي مطالعه متن كامل خبر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvagroup.com/shownews2/3082/ثبت-نام-دكتري-بدون-آزمون-دانشگاه-شهركرد-98.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۵۶:۲۰ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

بررسي نمونه سوال امتحاني درس حسابان 2 پايه دوازدهم رياضي و فيزيك قبل از برگزاري امتحان آن لازم مي باشد و بسياري از دانش آموزان به دنبال دانلود اين نمونه سوالات هستند . سايت مشاوره تحصيلي مدارس هيوا با جمع آوري نمونه سوالات امتحان نهايي حسابان (2) پايه دوازدهم رياضي فيزيك اين فرصت را در اختيار دانش آموزان قرار داده است تا بتوانند با بررسي و تحليل نمونه سوال درس حسابان دوازدهم رشته رياضي همراه با پاسخ تشريحي نمرات خوبي را در امتحان اين درس كسب نمايند .

براي مطالعه متن كامل خبر بر روي لينك زير كليك نماييد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/4934/نمونه-سوالات-امتحان-حسابان-2-پايه-دوازدهم-رشته-رياضي-فيزيك-با-پاسخ-تشريحي.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۱۲:۵۴:۲۶ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

يكي از دروس ارايه شده براي داوطلبان امتحان نهايي درس حسابان (2) مي باشد . آموزش و پرورش آيين نامه اي را ابلاغ نموده و در آن شيوه ارزشيابي درس حسابان 2 دوازدهم رياضي و فيزيك را بيان كرده است تا طراحان سوالات امتحانات نهايي بر اساس بخش نامه بارم بندي درس حسابان (2) پايه دوازدهم رياضي فيزيك بتوانند سوال استانداردي را طراحي نمايند . به نقل از سايت مشاوره تحصيلي مدارس هيوا ، بارم بندي امتحان نهايي حسابان دوازدهم رياضي داراي اطلاعات مفيدي از منابع امتحان نهايي و حذفيات آن مي باشد .

براي مطالعه متن كامل خبر بر روي لينك زير كليك نماييد :

 

 

www.heyvagroup.com/shownews/5027/بارم-بندي-امتحان-نهايي-حسابان-پايه-دوازدهم-رياضي.html

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۱۲:۵۲:۲۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 3
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب