دانشگاه اصفهان براي سال 98 دانشجوي دكتري بدون آزمون مي پذيرد . به نقل از سايت مشاوره تحصيلي هيوا ، زمان ثبت نام دكتري بدون آزمون دانشگاه اصفهان در سال 98 ، از روز چهارشنبه 1397/11/24 لغايت چهارشنبه 1397/12/22 و از طريق مراجعه به آدرس http://golestan.ui.ac.ir/home انجام مي شود . پذيرش فقط از بين دانشجويان و دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه هاي دولتي انجام مي گيرد . تبصره : دانشجويان و دانش آموختگان واحدهاي پرديس دانشگاه هاي دولتي ، دوره هاي مجازي ، نيمه حضوري ، غيرحضوري ، دانشگاه آزاد ، دانشگاه پيام نور ، غير دولتي - غيرانتفاعي ، دانشگاه جامع علمي كاربردي ، حوزه هاي علميه ، دانشگاه هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي مجاز به شركت در فراخوان دانشگاه اصفهان نمي باشند .

 

براي مطالعه متن كامل خبر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvagroup.com/shownews2/2844/ثبت-نام-دكتري-بدون-آزمون-دانشگاه-اصفهان-98.html