امكان اضافه شدن رشته مطالعات سينما به دفترچه انتخاب رشته دكتري 98 وجود دارد . رئيس كارگروه هنر و معماري شوراي تحول علوم انساني گفت : دكتري مطالعات سينما در كارگروه هنر و معماري شوراي تحول علوم انساني تصويب شد . به گفته سايت مشاوره تحصيلي هيوا ، مجيد سرسنگي با اشاره به آخرين اقدامات كارگروه هنر و معماري شوراي تحول علوم انساني گفت : آخرين مصوبه‌ اي كه كارگروه هنر داشته ، تصويب دكتري مطالعات سينما بوده است . وي ادامه داد : دكتري مطالعات سينما در كارگروه هنر و معماري شوراي تحول علوم انساني مصوب و براي تصويب به شوراي تحول ارائه شد پس از تصويب در شورا به وزارت علوم ارسال مي‌ شود تا در دفترچه انتخاب رشته دكتري 98 قرار گيرد .

 

براي مطالعه متن كامل خبر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvagroup.com/shownews2/2923/امكان-اضافه-شدن-رشته-مطالعات-سينما-به-دفترچه-انتخاب-رشته-دكتري-98.html